SUBSIDIES

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie om een activiteit mee op te starten. Wij helpen je bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Wij hebben ervaring met de volgende subsidies:

Sportimpuls Sport & Bewegen in de Buurt, ZonMW preventieprogramma Opvoeding & Onderwijs, Erasmus+

AANBESTEDINGEN

Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en organisaties vraagt om een offerte in te dienen. Wij ondersteunen je bij het indienen van een offerte voor de aanbesteding.

SUBSIDIES

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie om een activiteit mee op te starten. Wij helpen je bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Wij hebben ervaring met de volgende subsidies:

Sportimpuls Sport & Bewegen in de Buurt, ZonMW preventieprogramma Opvoeding & Onderwijs, Erasmus+

AANBESTEDINGEN

Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en organisaties vraagt om een offerte in te dienen. Wij ondersteunen je bij het indienen van een offerte voor de aanbesteding.