015 241 11 51 info@sportiefadvies.nl
Sport in de wijk
Sport als middel om maatschappelijke problemen van jongeren op te lossen
De interventie Sport in de Wijk zorgt ervoor dat sport als middel wordt ingezet om sociaal maatschappelijke participatie bij jongeren van 14 t/m 23 jaar te verhogen en om hen structureel aan het sporten te krijgen.

Om dit te realiseren worden wekelijks laagdrempelige, kosteloze sportactiviteiten door de coördinator* georganiseerd waarbij de jongeren zelf bepalen welke sporten worden aangeboden. Tijdens de activiteiten bouwen de deelnemers een vertrouwensband op met de coördinator, sporttrainer en betrokken partijen, ervaren zij meer sociale binding, leren zij omgaan met normen en waarden en ervaren zij een verbetering in de gezondheid. Hierdoor is het eenvoudiger om in te spelen op maatschappelijke problemen van de jongeren.

Doordat zij kennismaken met diverse sporten, die worden verzorgd door trainers van sportverenigingen en de coördinator, komen zij te weten welke sport(en) hun interesse hebben. De sporttrainer en coördinator zorgen voor de juiste begeleiding richting een lidmaatschap op een vereniging, waardoor de maatschappelijke participatie vergroot wordt en de jongeren structureel sporten.

*De rol van coördinator wordt idealiter ingevuld door een Buurtsportcoach, omdat deze persoon bekend is met de jongeren en de relevante organisaties in de wijk. Indien er geen Buurtsportcoach aanwezig is, wordt de rol van coördinator ingevuld door een jongerenwerker, vakkracht of iemand anders die voldoet aan de competenties zoals beschreven in deze interventie.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Heb je een vraag of opmerking, laat het ons middels dit formulier weten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Privacy

Vulcanusweg 263C,
2624 AV Delft

015 241 11 51

info@sportiefadvies.nl

Over Sportief Besteed Groep

Klik op de knop hieronder en bekijk de mogelijkheden

Blijf op de hoogte:

Bedrijfsgegevens

Sportief Advies
Vulcanusweg 263C,
2624 AV Delft

KvK: 68 105 339
Rek: NL62 RABO 0317 4913 85
BTW: NL8573.03.971.B01

Social Media