Sport en Bewegen in de Buurt

HET RIJK ONDERSTEUNT EEN SPORTIEVE SAMENLEVING

Een sportieve samenleving waarin iedereen de keuze en mogelijkheden heeft om actief en gezond te leven leunt op een rijksoverheid die dat ondersteunt en financiert. Deze middelen die de overheid biedt worden onder andere gebruikt voor de aanstelling van Buurtsportcoaches en de Sportimpuls subsidie. In diverse gemeenten geven wij advies of uitvoering aan één of beide maatregelen. Dit kunnen wij ook voor uw gemeente doen.

Buurtsportcoaches

Buurtcoaches zijn mannen en vrouwen die de buurt kennen en bewoners, organisaties en ondernemers samenbrengen. Zij vormen de spil om sport beweging voor jong tot oud te realiseren. Wij kunnen het werkgeverschap van buurtsportcoaches in gemeenten verzorgen. Ook adviseren we over een effectieve inzet van buurtsportcoaches. De kracht van sport als middel voor een maatschappelijk welzijn staat centraal in onze aanpak.

 

Sportimpuls aanvragen? Wij helpen je!

Om mensen in beweging te krijgen hebben sportverenigingen een financiële impuls nodig. Samen met lokale partners kun je als sportvereniging een Sportimpuls subsidie aanvragen. Het Rijk heeft extra aandacht voor jeugd in lage inkomensbuurten en jeugd met (risico op) overgewicht. Wij ondersteunen en ontlasten lokale samenwerkingspartners bij het aanvragen van de Sportimpuls subsidie. Onder andere door het schrijfwerk op ons te nemen of te adviseren tijdens het aanvraagproces. Ook voor de coördinatie van gehonoreerde Sportimpuls projecten kun je leunen op de ervaring en expertise van onze projectmanagers.

Sport en Bewegen in de Buurt

HET RIJK ONDERSTEUNT EEN SPORTIEVE SAMENLEVING

Een sportieve samenleving waarin iedereen de keuze en mogelijkheden heeft om actief en gezond te leven leunt op een rijksoverheid die dat ondersteunt en financiert. Deze middelen die de overheid biedt worden onder andere gebruikt voor de aanstelling van Buurtsportcoaches en de Sportimpuls subsidie. In diverse gemeenten geven wij advies of uitvoering aan één of beide maatregelen. Dit kunnen wij ook voor uw gemeente doen.

Buurtsportcoaches

Buurtcoaches zijn mannen en vrouwen die de buurt kennen en bewoners, organisaties en ondernemers samenbrengen. Zij vormen de spil om sport beweging voor jong tot oud te realiseren. Wij kunnen het werkgeverschap van buurtsportcoaches in gemeenten verzorgen. Ook adviseren we over een effectieve inzet van buurtsportcoaches. De kracht van sport als middel voor een maatschappelijk welzijn staat centraal in onze aanpak.

 

Sportimpuls aanvragen? Wij helpen je!

Om mensen in beweging te krijgen hebben sportverenigingen een financiële impuls nodig. Samen met lokale partners kun je als sportvereniging een Sportimpuls subsidie aanvragen. Het Rijk heeft extra aandacht voor jeugd in lage inkomensbuurten en jeugd met (risico op) overgewicht. Wij ondersteunen en ontlasten lokale samenwerkingspartners bij het aanvragen van de Sportimpuls subsidie. Onder andere door het schrijfwerk op ons te nemen of te adviseren tijdens het aanvraagproces. Ook voor de coördinatie van gehonoreerde Sportimpuls projecten kun je leunen op de ervaring en expertise van onze projectmanagers.

62

sportimpulsen aangevraagd

43

sportimpulsen toegekend

34

keer penvoerder en projectleider

3

keer hoofdaanvrager

MEDIA