Ouderenzorg in Beweging

JE BENT NOOIT TE OUD OM TE SPORTEN

Ouderenzorg in Beweging is een concept om ouderen in verzorgings- of verpleegtehuizen (weer) in beweging te krijgen en te houden. Door het laagdrempelige karakter en het aanbod op maat is deze interventie goed te gebruiken door verzorgings- of verpleegtehuizen in het hele land.

IGZ ontwikkelde met het werkveld en op basis van literatuuronderzoek in 2012 zeven bouwstenen voor bewegen als onderdeel in verantwoorde ouderenzorg.. Deze interventie biedt een oplossing van de implementatie en borging van deze bouwstenen.

Het hoofddoel van de interventie is het structureel in beweging krijgen en houden van de doelgroep. Daarnaast is het voor een verzorgings- of verpleegtehuis noodzakelijk het beleid van de organisatie te laten aansluiten op de IGZ bouwstenen.

Het is van belang om:

  • Beleid aan te passen
  • Cultuur aan te passen
  • Activiteiten te organiseren
  • Bewegen structureel te borgen

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Ouderenzorg in Beweging

JE BENT NOOIT TE OUD OM TE SPORTEN

Ouderenzorg in Beweging is een concept om ouderen in verzorgings- of verpleegtehuizen (weer) in beweging te krijgen en te houden. Door het laagdrempelige karakter en het aanbod op maat is deze interventie goed te gebruiken door verzorgings- of verpleegtehuizen in het hele land.

IGZ ontwikkelde met het werkveld en op basis van literatuuronderzoek in 2012 zeven bouwstenen voor bewegen als onderdeel in verantwoorde ouderenzorg.. Deze interventie biedt een oplossing van de implementatie en borging van deze bouwstenen.

Het hoofddoel van de interventie is het structureel in beweging krijgen en houden van de doelgroep. Daarnaast is het voor een verzorgings- of verpleegtehuis noodzakelijk het beleid van de organisatie te laten aansluiten op de IGZ bouwstenen.

Het is van belang om:

  • Beleid aan te passen
  • Cultuur aan te passen
  • Activiteiten te organiseren
  • Bewegen structureel te borgen

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

MEDIA